Saako suomalaisella ajokortilla ajaa Ruotsissa, tai muualla EU-/ETA-valtioissa? | Autoliitto

Olet täällä

Saako suomalaisella ajokortilla ajaa Ruotsissa, tai muualla EU-/ETA-valtioissa?

Kyllä saa. Periaate toisissa EU-maissa annettujen ajokorttien tunnustamisesta on yksi EU:n ajokorttidirektiivin perusperiaatteista.

Muualla annetun ulkomaisen ajokortin hyväksyminen perustuu kansainvälisiin tieliikennesopimuksiin.  Niin sanotun ajokorttishoppailun ja autoverotuksen kiertämisen estämiseksi on kuitenkin eräitä rajoituksia.

Ulkomailta Suomeen muuttavan henkilön on kahden vuoden kuluessa vaihdettava ajokorttinsa suomalaiseen ajokorttiin (Ajokorttilaki 60 §). Autoverolain 31 §:n mukaan Suomessa pysyvästi asuva henkilö ei kansallisuudesta ja ajokortista riippumatta saa Suomessa ajaa ulkomailla rekisteröityä henkilöautoa.

Esimerkiksi Ruotsissa saa ajaa suomalaisella tai muussa tahansa muussa EU-/ETA-valtiossa annetulla ajokortilla edellyttäen, että

•                         ajokortti on voimassa ajokortin myöntäneessä maassa ja

•                         ajokorttia ei ole vaihdettu ruotsalaiseen ajokorttiin.

Lähde: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/har-korkort/utlan...

Ruotsissa ei ole Suomen kaltaista autoveroa. Ruotsissa saa jopa maahan väliaikaisesti toisesta EU-valtiosta tuotua autoa tilapäisesti tai satunnaisesti ajaa tai lainata sellainen henkilö, jolla on pysyvä asuinpaikka Ruotsissa, kuitenkaan ajo ei saa olla säännöllistä eikä jatkuvaa. Sen sijaan Ruotsissakaan ei saa ajaa EU:n ulkopuolelta väliaikaisesti Ruotsiin tuotua autoa kukaan sellainen henkilö, jolla on asuinpaikka Ruotsissa (paitsi jos auton omistaja on mukana auton kyydissä tai on kyseessä hätätilanne).