Toimikunnat 2018 | Autoliitto

Naistoimikunta:
Eija Sanisalo (pj)
Anu Savander
Tehtävä: Pyrkii aktivoimaan naisia Autoliiton toimintaan mukaan osaston toimialueella.

 

Tiepalvelutoimikunta:
Ari Marttinen (pj)
muut Mikkelin osaston tiepalvelumiehet
Tehtävä: Keskittyy tiepalvelutoimintaan ja sen kehittämiseen osaston toimialueella ja Etelä-Savon piirin alueella.
 

Toimikunnat voivat täydentää itse itseään tilanteen niin vaatiessa. Tarvittaessa toimikunnat kutsuvat kokouksiinsa mukaan joko osaston puheenjohtaja Pekka Kolehmaisen, varapuheenjohtaja Pekka Vainionpään tai sihteeri Anu Savanderin. Toimikunnat voivat käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita apunaan.

Osastolle ei ole vuonna 2018 enää erikseen valittu automatkailu-, liikenne-, palkitsemis- tai autonpäivätoimikuntaa, vaan tarvittaessa mahdolliset niille kuuluvat tehtävät hoitaa hallitus.

 

Jaa muillekin