Lausunnot ja aloitteet | Autoliitto

Olet täällä

Lausunnot ja aloitteet

Liikennetoimikunnan aloite Mikkelin kaupugin tekniselle lautakunnalle 5.3.2008 koskien karavaanareiden parkkia:PDF icon Aloite 5.3.2008.pdf

Liikennetoimikunnan lausunto Mikkelin kaupungin tekniselle toimelle (kaupunkisuunnittelu) 5.3.2008 koskien asemakaavan muutosta 1. kaupunginosan (Savilahti) kortteliin 1004, korttelin 2004 tontille 46 sekä pikkutorin alueelle:PDF icon Lausunto 5.3.2008.pdf

Osaston kannanotto Mikkelin liikenneasioihin, julkaistu Länsi-Savossa 21.2.2008:PDF icon Mikkelin liikenneasioista.pdf

 

Jaa muillekin