Savo cup | Autoliitto

Savo-Cup 2020 kisapäivät

Kuopio : 14.6.2020 Yhteyshenkilö: Antti Nenonen p. 0400-735669 Sähköposti: antti.o.nenonen@gmail.com

Savonlinna: 19.7.2020 Yhteyshenkilö: Urpo Kosonen P. 050-5670482 Sähköposti: urpo.kosonen@elisanet.fi

Varkaus : 23.8.2020 Yhteyshenkilö: Esa-Pekka Järvinen p. 046-8515972 Sähköposti: esa-pekka.järvinen@pp.inet.fi

Joensuu: 27.9.2020 Yhteyshenkilö: Sirpa Sinkkonen p. 0503053527 Sähköposti: sirpasinkkonen@kolumbus.fi

 

SAVO-CUP 2020 SÄÄNNÖT

 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Tarkoitus

2. Osanotto-oikeus

3. Osallistuminen

4. Ilmoittautuminen

5. Palkinnot

6. Peruskoulutus

7. Kilpailutoimitsijat

8. Sääntötulkinnat

9. Vastuu, lisenssit

10. Lippumerkit

11. Lähtö

12. Virheellinen lähtö

13. Vilppilähtö

14. Ajo kilpailussa

15. Katsastus

16. Ohjaajakokous

17. Kilpailijan ajovarustus

18. Aika-ajo

19. Ajotapa

20. Lähtöjärjestys

21. Osakilpailun lopputulokset

22. SAVO-CUP mestaruus

23. Kilpailuluokat

24. Punnitus

25. Auton rakenne

26. Renkaat

27. Moottorit

28. Polttoaine

29. Autojen numerointi

30. Kilpailuohjelma ja yhteyshenkilöt

31. Sääntöjen hyväksyminen

32. Kilpailuaikataulu

 

1. Tarkoitus

 

AL:n FK-kerho Kuopio järjestää alueen 3 seurojen kanssa vuosittain SAVO-CUP ni-

misen kilpailusarjan, jonka tarkoituksena on opastaa nuoria ajajia kartingtoiminnan

 

sääntöihin, käyttäytymiseen radalla sekä antaa kilpailukokemusta harrastajalisenssin

omaaville ja sekä alempien luokkien kilpailulisenssin omaaville kuljettajille.

Savo-Cup alueeseen kuuluu myös Varkaus ja Savonlinna.

 

2. Osanotto-oikeus

 

SAVO-CUP on harjoituskilpailu, johon voivat osallistua kohdan 23 luokkajaon

vaatimukset täyttävät kartingkuljettajat, jotka kuuluvat alue 3:lla toimivaan karting –

kerhoon, ja joiden lisenssi on kyseisen seuran kautta hankittu. Raket- ja Mini60 juniori

-luokassa kautensa aloittavat kuljettajat voivat Savo-Cupissa ajaa kyseisessä luokassa

kauden loppuun. Muut kuin alueen 3 kuljettajat voivat osallistua yksittäisiin kilpailuihin

niin, ettei heitä huomioida Cup-pisteissä. Varkauden ja Savonlinnan kuljettajat

osallistuvat tasavertaisina pistelaskuun.

 

3. Osallistuminen

 

SAVO-CUP:n osallistumismaksu on 40,- €/ kilpailu, joka maksetaan

ilmoittautumisenyhteydessä kilpailupaikalla. Ekomaksu 10,- € /viikonloppu.

Sis. Sähkön, veden / saunan ja jätehuollon.

15€ lisämaksulla / luokka, voi kuljettaja osallistua esim. kahteen luokkaan.

Osallistumismaksut käytetään järjestämiskuluihin ja palkintoihin.

 

4. Ilmoittautuminen

 

Ennakkoilmoittautuminen kuhunkin osakilpailuun suoritetaan Kiti-järjestelmän

kautta kilpailua edeltävän viikon maanantai-iltaan kello 24:00 mennessä.

Jälki-ilmoittautumisesta järjestäjällä mahdollisuus periä 10 € lisämaksun.

Mahdolliset peruutukset suoraan kilpailun yhteyshenkilölle.

Kilpailun järjestäjän on hoidettava Kitiin ilmoittautumismahdollisuus

kuukautta ennen kilpailua.

 

5. Palkinnot

 

Osakilpailupalkinnot jaetaan kunkin luokan kolmelle (3) parhaalle sekä vähintään

puolelle ko. luokan osallistujista.

Luokissa Cadett ja Micro kaikki palkitaan.

Kaikki SAVO-CUP kilpailusarjaan osallistuneet (vähintään 2 osakilpailua) kilpailijat

saavat palkinnon kauden päättävässä palkintojenjakotilaisuudessa.

 

6. Peruskoulutus

 

SAVO-CUP:n osallistuvat karting-kerhot velvoitetaan kouluttamaan kilpailijansa siten,

että he tuntevat nämä säännöt, käyttäytymisen radalla sekä ryhmäajokuviot.

Huoltaja vastaa viime kädessä kuljettajan kelpoisuudesta kilpailuun.

 

7. Kilpailutoimitsijat

 

Kukin kilpailupaikkakunta järjestää itsenäisesti osakilpailussa tarvittavat toimitsijat.

 

Toimitsijatehtävät ovat seuraavat: kilpailujohtaja, turvallisuuspäällikkö, katsastus-

päällikkö, ja ratatuomareiden päällikkö, näillä henkilöillä on oltava voimassa oleva

 

toimitsijalisenssi. Lisäksi osakilpailussa on oltava kilpailusihteeri, tuloslaskenta,

lähdönjärjestäjä ja ratatuomarit.

Kilpailutoimitsijoiden tehtävät ja valtuudet on määritelty vuoden 2020

SÄÄNTÖKIR-JASSA.

Erityisesti on kiinnitettävä huomiota kilpailijoiden turvallisuuteen. Kilpailun ajaksi on

järjestettävä ensiapuryhmä paikalle. Lisäksi paikalla on oltava radan

turvallisuustarkastuksen mukainen ensiapuhenkilöstö.

Päätoimihenkilöiden välille on järjestettävä luotettava radioyhteys. Lisäksi on oltava

riittävä määrä järjestysmiehiä henkilöiden poistamiseksi rata-alueelta.

 

8. Sääntötulkinta

 

Kaikki ne sääntökohdat, joita SAVO-CUP 2020 säännöissä ei mainita, ovat

SÄÄNTÖKIRJA 2020 mukaiset.

HUOM. Edellämainitusta poiketen. Etupuskurin kiinnitys ei tarvitse olla 2020 säännön

mukainen.

 

9. Vastuu

 

Kilpailijoilla on oltava AKK:n peruslisenssi tai tutustumislisenssi sekä alle 18-vuotiaan

huoltajalla huoltajalisenssi.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa mahdollisista loukkaantumisista tai taloudellisista

vahingoista.

 

10. Lippumerkit

 

SAVO-CUP:ssa ovat käytössä seuraavat lippumerkit:

- sinivalkoinen; kilpailun tai aika-ajon lähtölippu

- sininen; näytetään kierroksella ohitettavalle kilpailijalle, anna ohitusmahdollisuus.

- keltainen; vaara, hidasta, ohittaminen kielletty

- 2 keltaista; vaara, hidasta, ohittaminen kielletty, valmistaudu pysähtymään

- musta lippu ja numero; ohjaajan on välittömästi pysähdyttävä ratavarikolle ja

kilpailun johtaja päättää, saako kuljettaja jatkaa

- musta lippu, jossa oranssi ympyrä ja numero; pysähdy ratavarikolle teknisen vian

takia. Kilpailija saa jatkaa korjauksen jälkeen.

- mustasta ja valkoisesta kolmiosta muodostuva lippu ja numero; viimeinen varoitus

ennen epäurheilijamaisesta käytöksestä johtuvaa hylkäämistä.

- punainen lippu (heiluva): Kilpailun johtajan sekä ratavalvontapisteiden käytössä.

Kilpailun keskeyttäminen, täydellinen ja ehdoton pysähtyminen turvallisesti

kilpailun johdon osoittamaan paikkaan.

- musta-valkoinen ruutulippu; kilpailun tai aika-ajon päättyminen.

- valkoinen lippu; hidas ajoneuvo radalla, jonka saa ohittaa.

- vihreä lippu; rata selvä, erä voidaan käynnistää.

 

11. Lähtö

 

Kuljettajien tulee olla avustajineen lähdön keräilyalueella viimeistään 5 min ennen

aikataulun mukaista lähdön alkamisaikaa.

Master-auto määrää nopeuden, jota ryhmityksessä käytetään. Sen tulee ajaa koko ajan

tasaisesti kartingautoille sopivaa nopeutta. Kilpailijoiden tulee pitää keskinäiset

lähtöpaikkansa. Jos jokin kilpailija jää ryhmityksestä, on muodostelmaan jätettävä

aukko, jotta asianomaisella on mahdollisuus ajaa omalle lähtöpaikalleen.

Kilpailijat ovat lähettäjän käskynalaisuudessa siitä hetkestä alkaen, kun heidät

päästetään radalle vihreätä lippua näyttämällä. Ulkopuolista apua käynnistykseen saa

käyttää vain lähtömerkin antamiseen saakka. Kilpailun ajosäännöt ovat voimassa siitä

hetkestä alkaen, kun lähtö tapahtuu. Rata voidaan jakaa kahteen ajokaistaan

muovikartioilla tai vastaavilla keltaisen viivan kohdalla ja sitä ennen. Keiloja voi

asettaa maksimissaan neljä kappaletta 15 metrin matkalle. Radoilla, joiden

lähtösuoralle on maalattu ajokäytävät, tulee kuljettajan ajaa tätä määrättyä

lähtökäytävää pitkin tasaista nopeutta käyttäen. Omalta käytävältä pois siirtyminen on

kielletty, ennen kuin lähtömerkki on annettu.

Kiihdyttäminen on sallittu lähtömerkin antamisen jälkeen kun ensimmäinen rivi on

ylittänyt keltaisen viivan.

Lähettäjä ei ole velvollinen odottamaan jälkeen jääneitä, vaan hänellä on oikeus antaa

lähtömerkki oltuaan tyytyväinen ryhmitykseen.

 

12. Virheellinen lähtö

 

Kilpailija syyllistyy virheelliseen lähtöön, mikäli hän hidastaa tai kiihdyttää ennen

lähtömerkin antamista, tai siirtää autoaan sivusuunnassa ryhmityksessä.

Ajajalle ilmoitetaan tästä osoittamalla hänelle hänen kilpailunumeronsa mustalla

taululla. Virheellisestä lähdöstä on seurauksena kolme sijaa huonompi sijoitus

kyseisessä erässä (esim. 1>4). Jos kilpailija tekee saman virheen kaksi kertaa

peräkkäin, siirretään hänet lähtöryhmityksen viimeiseksi.

 

13. Vilppilähtö

 

Virheellinen lähtö uusitaan aina. Jos kilpailija syyllistyy vilppilähtöön kaksi kertaa

peräkkäin, siirretään hänet lähtöryhmityksen viimeiseksi.

 

14. Ajo kilpailussa

 

Ajajan on harjoituksissa ja kilpailun aikana ajettava karttia harkiten niin, ettei synny

onnettomuusvaaraa tai yhteentörmäystä toisen kilpailijan kanssa. Ajettaessa suoralta

rinnakkain kaarteeseen, tulee molempien kuljettajien mahtua ajamaan rinnakkain myös

kaarten läpi. Kuljettaja voi valita vapaasti ajolinjansa vain silloin, kun kartit eivät

miltään osiltaan ole rinnakkain.

Kilpailijan, joka aikoo mennä varikolle tai ratavarikolle, tulee hyvissä ajoin ryhmittyä

varikonpuoleiselle kaistalle, antaa merkki kädellä sekä hidastaa vauhtia. Ratavarikolle

pysähtynyt kilpailija saa jatkaa kilpailua vain lähimmän ratatuomarin luvalla.

Ohjaajat eivät saa SAVO-CUP:ssa vastaanottaa mitään ulkopuolista apua sammuneen

auton käynnistykseen, elleivät ole ratavarikolla, poislukien Cadet luokka.

Ohjaajan, joka joutuu keskeyttämään kilpailuerän, tulee nostaa molemmat kädet ylös, ja

pidettävä niitä ylhäällä, kunnes huoltaja tms. on suorittanut auton siirron radalta.

Polttoainetäydennys radalla on kielletty.

Näytettyjä lippumerkkejä on ehdottomasti noudatettava, tottelemattomuus johtaa

kilpailun johtajan puhutteluun ja mahdolliseen rangaistukseen.

Kun ensimmäinen kilpailija on liputettu maaliin, liputetaan jäljellä olevat ajajat sitä

mukaa, kun he ylittävät maaliviivan riippumatta siitä, montako kierrosta he ovat

ajaneet.

Kilpailuerän kesto:

 

Cadett Min 5 km ja Max 8 km

Pikku- Mini Min 5 km ja Max 10 km

Micro Min 7 km ja Max 10 km

Raket junior ,Raket ja Mini60 jr./Yl. Min 7 km ja Max 12 km

Yamaha junior, Yamaha Min 7 km ja Max 12 km

 

Rotax Min 7 km ja Max 12 km

X30 Min 7 km ja max 12 km

 

15. Katsastus

Katsastuskohdat:

- SÄÄNTÖKIRJAN 2020 mukaisesti

- ajovarustus

- auton yleinen kunto, ettei sääntöjen vastaisia muutoksia ole tehty

- jarrujen kunto ja säätö sekä polkimet

- vanteet ja ohjaus

- renkaat

- polttoainesäiliö ja letkut

- moottori

- äänenvaimennin

- kilpailunumerot ja kiinnitys

- painojen kiinnitys

Auton tulee olla SÄÄNTÖKIRJAN 2020 mukainen.

Tarkoituksellisesta sääntökirja rikkomuksista tuomitaan vuoden mittainen

osallistumiskielto Savo-Cup kilpailuihin.

 

16. Ohjaajakokous

 

Ilmoittautumisen ja katsastuksen jälkeen pidetään ohjaajakokous, jossa on oltava läsnä

kilpailun toimitsijat, kilpailijat ja heidän huoltajansa.

Kilpailun johtaja pitää ohjaajakokouksen, jossa käsitellään seuraavat asiat:

- nimenhuuto luokittain

- kerrataan kohdan 10 lippumerkit

- kilpailun lähettäjä selvittää lähtötavan

- kerrataan mahdolliset erillismääräykset, jotka koskevat ko. osakilpailua.

 

17. Kilpailijan ajovarustus

 

Ajajalla tulee olla asianmukaisesti kiinnitetty päähän hyvin sopiva hyväksytty

suojakypärä, hyvä ja särkymätön silmien suojus (visiiri tai ajolasit), kädet kokonaan

suojaavat hansikkaat ja nilkat suojaavat jalkineet. Kypärä SÄÄNTÖKIRJAN 2020

mukaan.

Ajopuku tulee olla valmistettu nahasta, keinonahasta tai tukevasta kankaasta, sen tulee

olla yhtenäinen ja sen tulee suojata koko vartalo, jalat ja käsivarret.

 

18. Aika-ajo

 

Kaikissa osakilpailuissa ajetaan aika-ajot. Aika-ajojen nopein lähtee masterina, toinen

toisena, jne...Aika-ajot ajetaan luokittain järjestyksessä Cadett, Pikku-mini,

Raket-micro, Raket junior ,Raket ,Mini60 ,Yamaha, Rotax, X30.

 

19. Ajotapa

 

Ajetaan kaksi alkuerää ja finaali. Tulokset finaalin maaliintulojärjestyksen

mukaisesti.

Ohjaajakokouksessa järjestäjällä ja kilpailijoilla on mahdollisuus valita ajotavaksi

perinteinen, englantilainen tai käännetty.

 

20. Lähtöjärjestys

 

Ensimmäiseen erään lähdetään aika-ajon tulosten mukaisessa järjestyksessä, toiseen

erään ja finaaliin lähdetään edellisen erän tulosten mukaisessa järjestyksessä.

 

21. Osakilpailun lopputulokset

 

Osakilpailun lopputulokset määräytyvät finaalin maaliintulojärjestyksen mukaisesti.

Tasatuloksen sattuessa aika-ajo ratkaisee tuloksen.

 

22. Savo - Cup mestaruus

 

Mestaruus ratkaistaan 2020 viidessä (5) osakilpailussa, joista neljä parasta otetaan

huomioon.

Mestari on korkeimman pistemäärän saavuttanut kilpailija.

Pisteet lasketaan seuraavasti:

 

osakilpailun voittaja 11 pistettä

" toinen 9 "

" kolmas 8 "

" neljäs 7 "

" viides 6 "

" kuudes 5 "

" seitsemäs 4 "

" kahdeksas 3 "

" yhdeksäs 2 "

" kymmenes 1 "

 

Pisteiden ollessa tasan on parempi se, jolla on enemmän voittoja, toisia, kolmansia, jne.

sijoja. Mikäli tämäkään ei tuo ratkaisua, on tasapisteissä parempi se, joka on

saavuttanut korkeamman sijan osakilpailussa, jossa oli eniten osanottajia ja johon

molemmat ottivat osaa. Jos tämäkään ei tuo tulosta, jaetaan sijoitus.

 

23. Kilpailuluokat

Cadett-luokka

 

- SÄÄNTÖKIRJAN 2020 kohdan mukainen

- ajaja täyttää samana vuonna vähintään 6 vuotta, ei yläikärajaa.

- auton paino kuljettajineen vähintään 85 kg

 

Pikku-Mini

 

- SÄÄNTÖKIRJAN 2020 kohdan mukainen

- moottorina AKK:n luokittelemat yleisluokitustodistuksen mukaiset

moottorit 12 mm:n imukuristimella

- ajaja täyttää samana vuonna vähintään 8 vuotta ja enintään 12 vuotta,

eikä ole oikeutettu ajamaan kansallisissa luokissa

- auton paino kuljettajineen vähintään 100 kg.

 

Micro

 

- SÄÄNTÖKIRJAN 2020 mukainen

- Moottorina sääntökirjan mukainen kuristettu raket 95

- Ikä SÄÄNTÖKIRJAN 2020 mukaan

- Auton paino kuljettajineen vähintään 106 kg

 

Raket

 

- SÄÄNTÖKIRJAN 2020 mukainen

- moottorina AKK:n luokittelemat yleisluokitustodistuksen mukaiset

moottorit

- ikä SÄÄNTÖKIRJAN 2020 mukaan

- auton paino kuljettajineen vähintään 115 kg

 

Mini60

 

- SÄÄNTÖKIRJAN 2020 mukainen

- moottorina AKK:n luokittelemat yleisluokitustodistuksen mukaiset

moottorit

- auton paino kuljettajineen vähintään 112kg

 

Yamaha

 

- SÄÄNTÖKIRJAN 2020 mukainen

- Moottorina luokiteltu Yamaha KT100 -moottori

- Ikä SÄÄNTÖKIRJAN 2020 mukaan

- Auton paino kuljettajineen vähintään 145 kg

 

Rotax

 

- Rotax Mojo Max Challenge 2020 sääntöjen mukainen

- Moottori ja ikä yllä mainittujen sääntöjen mukaan.

- Auton paino kuljettajineen luokittain.

- Moottorin ei tarvitse olla plommattu.

X30 - Oman sarjasäännön mukaiset.

 

24. Punnitus

 

Kohdassa 21 määrätyt painot ovat ehdottomia vähimmäisarvoja, ja ne täytyy voida

tarkistaa milloin tahansa kilpailun aikana ohjaajan ollessa normaaleissa

kilpavarusteissaan. Lisäpainot tulee kiinnittää SÄÄNTÖKIRJAN 2020 mukaisesti.

Kilpailupaikalla oleva järjestäjien vaaka on ainoa virallinen vaaka, eikä sitä saa siirtää

kilpailun aikana.

Säännölliset mittaukset SAVO-CUP:ssa suoritetaan välittömästi kunkin

aika-ajosuorituksen jälkeen sekä kunkin luokan kilpailuerissä vähintään kolmelle

parhaalle.

Mikäli kilpailija ei punnituksessa täytä painovaatimuksia, kilpailijan suoritus hylätään

tässä erässä.

25. Auton rakenne

 

Runko, puskurit, pohja, pyörät, ohjaus, voimansiirto, istuin, ketjusuoja, polkimet,

pakoputkisto, polttoainesäiliö, polttoaine sekä muut auton osat tulee olla

SÄÄNTÖKIRJAN 2020 mukaiset.

 

26. Renkaat

 

SÄÄNTÖKIRJAN 2020 mukaiset.

Isot luokat ja ajoryhmät voi sopia renkaat huoltajien ja kuljettajien kesken.

Kilpailunjohtaja voi antaa määräyksen sadekelin renkaiden käytöstä.

Pitokykyä parantavien kemiallisten aineiden käyttö sekä renkaiden lämmittäminen on

kielletty.

27. Moottorit

 

Luokittain SÄÄNTÖKIRJAN 2020 mukaan.

 

28. Polttoaine

 

Sääntökirjan 2020 mukainen.

29. Autojen numerointi

 

Cadett-luokka

- pohja valkoinen

- musta numero alla olevan kerhonumeroinnin mukaan

Mini alle 10-vuotiaat

- pohja valkoinen

- musta numero alla olevan kerhonumeroinnin mukaan

 

Micro

- Pohja punainen

- Akk:n myöntämä valkoinen numero

Raket junior

- pohja vihreä

- tutustumislisenssillä musta numero alla olevan kerhonumeroinnin mukaan

- peruslisenssillä AKK:n myöntämä keltainen numero

- yleisellä lisenssillä AKK:n myöntämä valkoinen numero

Raket

- pohja vihreä

- valkoinen numero

Mini60

- pohja keltainen

- musta numero

Yamaha

- pohja sininen

- keltainen numero

- junioreilla keltainen alaviiva

Rotax Junior Max / Rotax Mini Max

- pohja keltainen

- musta numero

X30 Sarjasäännön mukaan.

Harrastajalisenssillisten kuljettajien numerointi kerhoittain:

1-14 AL:n FK-kerho Kuopio

15-29 Kuopion UA

30-39 Koillis-Savon UA

40-49 Varkauden UA

50-59 Lapinlahden FK-kerho

60-69 Savonlinnan UA

70-79 Iisalmen UA

80-89 Leppävirta Racing Team

90-99 Nilsiän UA

100-110 Suonenjoen UA

120-129 Joensuun UA

130-139 Nurmeksen UA

140-149 Kiuruveden UA

150-199 Muut seurat

 

Varmista numeron sopivuus vielä ennen ensimmäistä osakilpailua

 

30. Kilpailu ohjelma ja yhteyshenkilöt

 

Savo-Cup 2020 kisapäivät

 

Lapinlahti : 3.5.2020

Yhteyshenkilö:

Kuopio : 14.6.2020

Yhteyshenkilö: Antti Nenonen p. 0400-735669

Sähköposti: antti.o.nenonen@gmail.com

Savonlinna: 19.7.2020

Yhteyshenkilö: Urpo Kosonen P. 050-5670482

Sähköposti: urpo.kosonen@elisanet.fi

Varkaus : 23.8.2020

Yhteyshenkilö: Esa-Pekka Järvinen p. 046-8515972

Sähköposti: esa-pekka.järvinen@pp.inet.fi

Joensuu: 27.9.2020

Yhteyshenkilö: Sirpa Sinkkonen p. 0503053527

Sähköposti: sirpasinkkonen@kolumbus.fi

 

Kilpailuviikolla saa Savo-Cup:ia varten harjoitella kyseisellä radalla ilman ratamaksua,

näyttämällä harrastaja/kilpailijalisenssiä.

Kilpailupäivänä vapaa harjoittelu päättyy puoli tuntia ennen kilpailun alkua, jonka

jälkeen rata suljetaan, suoritetaan ilmoittautuminen, katsastus, ohjaajakokous,

päiväkilpailuissa pakollinen harjoitusajo sekä kilpailuerät. Kilpailuaikataulu on

sääntöjen liitteenä.

 

Nämä säännöt on käsitelty järjestävien seurojen toimesta ja hyväksytty kilpailukaudelle

2020.

 

32. Kilpailuaikataulu

 

Savo-Cup 2020: Kilpailuaikataulu

8:00-9:00 Ilmoittautuminen, katsastus

9:00-10:45 Harjoittelu ryhmittäin

09:00 cadett

09:15 pikku-mini, micro 95

09:30 Mini60

09:45 raket jr ja raket

10:00 yamaha, rotax, X30

10:15 cadett

10:30 pikku-mini, micro 95

10:45 Mini60

11:00 raket jr ja raket

11:15 yamaha, rotax, X30

 

11:30 Ohjaajakokous

11:45 Aika-ajot ryhmittäin

11:45 cadett

12:00 pikku-mini ,micro 95

12:15 Mini60

12:30 raket jr ja raket

12:45 yamaha, rotax, X30

 

Tauko

13:00 Erä I ryhmittäin

 

13:00 cadett 8 kierrosta

13:15 pikku-mini ja micro 95 8 kierrosta

13:30 Mini60 8 kierrosta

13:45 raket jr ja raket 8 kierrosta

14:00 yamaha, rotax, X30 8 kierrosta

 

14:00 Erä II ryhmittäin

 

14:00 cadett 8 kierrosta

14:15 pikku-mini ja micro 95 8 kierrosta

14:30 Mini60 8 kierrosta

14:45 raket jr 8 kierrosta

15:00 yamaha, rotax, X30 8 kierrosta

 

Tauko

15:15 Finaali ryhmittäin

 

15:15 cadett 8 kierrosta

15:30 pikku-mini ja micro 95 12 kierrosta

15:45 Mini60 12 kierrosta

16:00 raket jr ja raket 12 kierrosta

16:15 yamaha , rotax, X30 12 kierrosta

 

17:00 Palkintojenjako

 

 

 

Jaa muillekin