Olet täällä

Autoillen Euroopassa 2015 päivitykset

Autoillen Euroopassa 2015 -kirjan korjaukset ja päivitykset

3. päivitys 10.11.2015

s. 65 Belgia / Maksulliset tiet

Belgiassa tiemaksut eivät ole käytössä henkilö- tai matkailuautoille tai moottoripyörille. 1.4.2016 maassa aiotaan ottaa käyttöön elektroninen maksujärjestelmä ViaToll. Tiemaksua aletaan tuolloin periä yli 3,5 tonnin painoisilta tavarankuljetuksessa käytettäviltä ajoneuvoilta.  Nykyinen raskaan tavarankuljetusliikenteen (yli 12 tn) Eurovignette poistuu, kun ViaToll korvaa sen. Ainakaan tässä vaiheessa eivät henkilöautot vielä kuulu tiemaksujen piiriin.

s. 84 Espanja / Ympäristövyöhykkeet

Madridin keskustassa rajoitetaan autoilua. APR (Área de Prioridad Residencial) –vyöhykkeille saavat ajaa vain alueen asukkaat. Muut autoilijat saavat käyttää vain tiettyjä pääkatuja.

s. 107 Itävalta  / Ympäristövyöhykkeet

1.1.2015 alkaen N-luokkaan kuuluvaan autoon pitää ostaa 25 euron hintainen päästötarra, josta ilmenee auton päästöluokka. 

s. 109 Itävalta / Maksulliset tiet

Yli 3,5 tonnin painavat ajoneuvot / Go-Box:
Jos Go-Box piippaa 4 kertaa, on ladattu saldo kulunut loppuun. Kuljettajan pitää hankkia lisää saldoa 100 kilometrin ja 5 tunnin sisällä siitä, kun laite on piipannut 4 kertaa.

s. 129 Latvia / Liikennetiedotus

Infopuhelin: +371 8000 5555. Latvian tiehallinnon verkkosivuilla täällä (Latvian State Roads) on tietoa tietöistä ja muista liikennettä hidastavista seikoista sekä raskaan liikenteen jonoista Venäjän rajalla.

s. 133 Latvia / Liikennerangaistuksia

Ohjeita sakon maksamisesta löytyy internetistä englanniksi täältä sekä poliisin verkkosivuilta täältä.

Sakkoja nopeuden ylittämisestä on korotettu heinäkuussa 2015.

Ylinopeus Sakko (€) Muu rangaistus
Alle 20km/h 20 tai varoitus
21-30 km/h 40 tai varoitus, 1 piste
31-40 km/h 80 2 pistettä
41-50 km/h 160-220** 3 pistettä
51-60 km/h 240-320** 4 pistettä + 3 kk ajokielto
yli 60 km/h 360-480** 5 pistettä + 6 kk ajokielto

** vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä taajama vai taajaman ulkopuolinen alue

s. 133 Latvia/Ympäristövyöhykkeet

Latviassa ei ole käytössä ympäristövyöhykkeitä. Riian vanhassakaupungissa on tietyillä kaduilla ajokieltoja kokonaismassaltaan yli 5 tonnin painoisille kuorma-autoille.

s. 133 Latvia /Matkailuautot tai –vaunut /Leirintä

Camping Key Europe –kortti on voimassa Latviassa.

s. 174 Norja / Polttoaineet

98-oktaanista bensiiniä ei ole saatavilla kaikilla huoltoasemilla.

s. 178 Portugali / Ympäristövyöhykkeet

Lissabonissa on käytössä kahdella alueella ympäristövyöhykkeet (ZER, zonas de emissões reduzidas). Ympäristövyöhykkeet ovat käytössä ma-pe klo 7.00-21.00. 1-vyöhykkeelle saavat ajaa vain Euro 3 tai paremman päästöluokan ajoneuvot (vanhemmat vain, jos niissä on jälkiasennettu päästösuodatin). 2-vyöhykkeellä ajoneuvon pitää täyttää vähintään Euro 2 –päästonormi.  Ympäristövyöhykkeet eivät koske hälytysajoneuvoja, vammaisia kuljettavia ajoneuvoja, museoajoneuvoja tai kyseisillä ympäristövyöhykkeillä asuvien ajoneuvoja.

s. 179 Portugali / Maksulliset tiet

Maassa ollaan enenevässä määrin siirtymässä elektronisiin maksuihin, jotka on viitoitettu opasteilla ”Electronic toll only/Portagem exclusivamente electronicos”. Ulkomaalaisen autoilijan pitää rekisteröidä ensin ajoneuvonsa järjestelmään, jotta hän pystyisi käyttämään elektronisia maksuja.

Via Verde Visitors = Ulkomaalaiset autoilijat voivat vuokrata etätunnistuksella toimivan lähetinkortin, jos maassa ollaan alle 90 vrk.

Tollservice on vaihtoehto lyhyille vierailuille Portugalissa. Tollservice on prepaid-kortti, jota saa käyttää rajoituksetta 3 vuorokauden ajan. Kortti maksaa 20 euroa ja sen voi tilata internetistä.

s. 183 Puola / Muuta huomattavaa

Liikenne on Puolan suurin turvallisuusriski. Puola oli edelleen vuonna 2014 yksi niistä EU-maista, joissa liikennekuolemien määrä ylitti EU-maiden keskiarvon. Tieverkosto on tiheä, mutta tiet ovat liikennemääriin nähden huonokuntoiset ja kapeat, ja moottoriteitä on harvassa. Liikennekulttuuri on suomalaisesta poikkeava ja liikennekuri löyhä. EU:n liikenneonnettomuustilastot verkossa täällä.

Internetissä on kansainvälisen teiden riskiluokituksia tekevän EuroRAP-organisaation laatima kartta Puolan onnettomuusaltteimmista teistä (tuorein kartoitus on vuosilta 2010-2012) täällä. Kartassa on mustalla värillä merkitty kaikkein vaarallisimmat tiet.

s. 185 Puola / Maksulliset tiet

Moottoriteillä (autostrada) on tunnus A. Puolassa on moottoriteitä yhteensä 1 550 km. Maksullisen tien liikennemerkissä on sana ”Platna”. Tiemaksua peritään sekä valtion että yksityisten ylläpitämillä moottoriteillä sekä moottoriliikenneteillä, jopa joillain valtateillä. HUOM. Yhdellä ja samalla moottoritiellä voi olla sekä valtion (GDDKiA:n) että yksityisten ylläpitämiä tieosuuksia (esim. A2- tai A4-tiet).

Kokonaismassaltaan alle 3,5 tonnin painoiset ajoneuvot

Maksutavat

Maksaminen manuaalisesti

Yksityisten ylläpitämillä teillä, eli moottoritiellä A1 ja joillakin osuuksilla moottoriteillä A2 ja A4, maksetaan kaikkien ajoneuvojen tiemaksut – kokonaismassasta riippumatta - joko käteisellä tai luottokortilla.

Kaikilla muilla maksullisilla teillä (siis valtion ylläpitämillä teillä) voi alle 3,5 painoisten ajoneuvojen tiemaksut maksaa käteisellä, luottokortilla tai niin halutessaan käyttäen elektronista maksutapaa ViaAUTO.
(Yli 3,5 tonnin painoisten ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien on pakko käyttää valtion teillä ViaTOLL-maksujärjestelmää.

Elektroninen maksutapa

Valtion ylläpitämillä teillä alle 3,5 painoisten ajoneuvojen tiemaksut maksaa käteisellä, luottokortilla tai niin halutessaan käyttäen elektronista maksutapaa ViaAUTO. ViaAUTO-maksutapaa voi käyttää A2-tiellä, tieosuudella Konin - Stryków ja A4-tiellä, tieosuudella Bielany Wroclaw – Sośnica. ViaAUTO maksutavan käyttäjien on hankittava etukäteen viaAUTO-laite.

Lisätietoa yksityisesti ylläpidettyjen teiden tiemaksuista:

A1-tie  -  www.autostradaa1.pl
A2-tie  -  http://autostrada-a2.pl/
A4-tie  -  www.autostrada-a4.pl

Kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin painoiset ajoneuvot

Yksityisten ylläpitämillä teillä, eli moottoritiellä A1 ja joillakin osuuksilla moottoriteillä A2 ja A4, maksetaan kaikkien ajoneuvojen tiemaksut – kokonaismassasta riippumatta - joko käteisellä tai luottokortilla.

Valtion, eli Puolan tiehallinnon GDDKiA:n, ylläpitämillä teillä on yli 3,5 tonnin painoisille ajoneuvoille ja ajoneuvoyhdistelmille käytössä vain elektroninen maksujärjestelmä viaTOLL. Yhdistelmässä ei ole merkitystä sillä, mikä on vetoauton tai perävaunun kokonaismassa erikseen, vaan viaTOLL-maksujärjestelmää on käytettävä, jos yhdistelmän ajoneuvojen yhteenlaskettu kokonaismassa on yli 3,5 tonnia.

Lähde.

ViaTOLL-maksuja varten on hankittava yli 3,5 tonnin painoisille ajoneuvoille ja ajoneuvoyhdistelmille viaBOX-niminen maksulaite.

s. 195 Ranska / Maksulliset tiet

Perävaunujen, siis myös matkailuvaunujen, luokituksia on muutettu kesäkuussa 2015. Maksuluokassa 2 ovat nyt vain ajoneuvoyhdistelmät, joissa vetoajoneuvon ja perävaunun yhteenlaskettu kokonaismassa on alle 3,5 tonnia (korkeusrajat ovat entiset).  Yli 3,5 tonnin painoiset ajoneuvo-perävaunuyhdistelmät (kokonaismassat molemmista yhteenlaskettuna) kuuluvat maksuluokkaan 4.
Esimerkki: Yli 3,5-tonninen matkailuperävaunuyhdistelmä maksaa reitillä Lyon – Marseille (A7-tie)  71,70 euroa (aiemmin maksuluokan 2 mukaisesti maksu oli 38,50 €.

s. 208 Ruotsi / Maksulliset tiet

Siltamaksuja (infrastruktuurimaksuja) peritään Motalassa ja Sundsvallissa 1.2.2015 alkaen. Maksuja ei makseta paikan päällä, vaan Transportstyrelsen lähettää laskun kotiin.

Tukholmassa ja Göteborgissa peritään alle 14 tonnin painoisilta autoilta, kuorma- ja linja-autoilta maanantaista perjantaihin ruuhkamaksua (trängselskatt) klo 6.00-18.29. Maksu koskee 1.1.2015 alkaen myös ulkomailla rekisteröityjä autoja.  Ruuhkamaksua ei kerätä pyhäpäivinä, aattopäivinä eikä heinäkuussa. Maksuja ei peritä maksuasemilla, vaan Transportstyrelsen (Liikennehallinto) lähettää jälkikäteen laskun auton omistajalle. Tukholman maksuihin tulee korotus 1.1.2016, minkä jälkeen ruuhkamaksua voidaan periä enintään 105 SEK/ajoneuvo yhden vuorokauden aikana.

s. 218 Saksa / Maksulliset tiet

Tätä aihetta on käsitelty aiemmissakin viesteissä.

Saksassa on tehty päätös, jonka mukaan henkilö- ja matkailuautoilta (alle 3,5 tn) alettaisiin periä tiemaksuja vuonna 2016. Saksan hallituksen päätös tiemaksusta on pantu jäihin kesällä 2015 ja päätös voi kumoutua EU:n taholta, mutta mahdolliset prosessit EU-tuomioistuimessa voivat viedä vuosia. 

Kuorma-autojen osalta Saksassa on jo käytössä moottoriteiden tiemaksu (Lkw-Maut), joka koskee 1.10.2015 alkaen kokonaismassaltaan yli 7,5 tonnin painoisia kuorma-autoja ja kuorma-autoyhdistelmiä.

s. 238 Suomi / Liikennerangaistuksia

Rikesakkoja korotettiin 1.9.2015. Ylinopeussakon minimisumma on 200 €. Suurin rikesakko on enintään 200 euroa.

Esimerkkejä rikesakoista:

  • Nopeuden ylitys: 140–200 euroa ylinopeuden määrän (enintään 20 km/h) ja nopeusrajoituksen mukaan vaihdellen.
  • Turvavyön tai suojakypärän käyttämättä jättäminen: 70 euroa.
  • Ajon aikana saa käyttää vain handsfree-toiminnolla varustettua matkapuhelinta. Kiellon rikkomisesta seuraa 100 euron rikesakko.

s. 283 Viro / Rajanylityspaikat

Internetistä voi katsoa jonotusajat Venäjän rajalla täältä.

s. 284 Viro / Pysäköinti

Tallinnassa julkiset vartioimattomat pysäköintialueet on jaettu neljään eri vyöhykkeeseen, joita ovat keskusta, ydinkeskusta, vanha kaupunki ja Pirita.

Vanhassa kaupungissa pysäköinti on kalleinta (0,08 euroa/minuutti) ja pysäköinti on maksullista ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Myös ydinkeskustassa pysäköinti on aina maksullista (0,05 €/minuutti). Sen sijaan keskustaksi määritellyn vyöhykkeen julkisilla pysäköintipaikoilla pysäköinti on maksullista ma-pe klo 7-19 ja lauantaisin klo 8-15, ja tällä alueella hinta minuutin pysäköinnille on 0,02 euroa. Piritan alueella maksua peritään 15.5. - 15.9. päivittäin klo 10-22. Piritan alueen pysäköintitaksa on edellä mainittuna aikana 0,01 euroa/minuutti.

Tallinnan pysäköintimaksuista voi saada ensimmäiset 15 minuuttia ilmaiseksi, kun käyttää kahdella kellon viisariosoittimella varustettua pysäköintikiekkoa tai kirjoittaa minuutin tarkkuudella täsmällisen pysäköintiajan alkamisajankohdan paperille ja laittaa sen näkyville autoon. Virossa on myynnissä myös digitaalisia pysäköintikiekkoja. Mikäli kuljettaja ei käytä kello-osoitinta tai paperille kirjoittamaansa pysäköinnin alkamisaikaa, peritään pysäköinnistä täysi hinta koko ajalta. 15 minuutin ilmaispysäköinti on voimassa vain julkisilla pysäköintipaikoilla, ei yksityisillä.

Pysäköintimaksut voi suorittaa joko älypuhelimella tai pysäköintiautomaatteja käyttäen. Älypuhelimella maksumenetelmät ovat joko pysäköintisovellus tai tekstiviesti numeroon 1902. Pysäköintiautomaateissa on käyttöopastus viroksi, venäjäksi ja englanniksi. Eurokolikoiden lisäksi joihinkin automaatteihin kelpaavat myös eurosetelit.

Jos auton hiilidioksidipäästöt ovat nolla (käytännössä sähköautot), voi auton omistaja tehdä hakemuksen pysäköintimaksuista vapautumiseksi koko Tallinnan keskustan alueella. Maksuvyöhykkeiden alueilla asuvat Tallinnan pysyvät asukkaat ovat oikeutettuja asukaspysäköintiin, jonka hinta on 120 euroa vuodessa.

Pysäköintimaksun laiminlyönti tai virheellinen maksaminen johtaa 31 euron suuruiseen jälkimaksuun. Jos kuljettaa haluaa kiistää jälkimaksun tai katsoo jälkimaksun loukanneen hänen oikeuksiaan, pitää kuljettajan 30 päivän kuluessa tehdä valitus joko Tallinnan kaupungin liikennevirastolle tai hallinto-oikeuteen.

Lisätietoa pysäköinnistä Tallinnassa täällä.

Myös Tartossa pysäköinti kantakaupungissa on maksullista maanantaista perjantaihin klo 8.00-18.00. Lisätietoa suomeksi täällä.

Pärnussakin on pysäköinti maksullista eri kellonaikoina kolmella eri vyöhykkeellä.

Verkossa täällä.

2. päivitys 26.5.2015

s. 218 Saksa / Maksulliset tiet

Saksa ottaa käyttöön tiemaksut 2016

Suomalaisille ja muille ulkomaalaisille ensi vuoden alusta voimaan tuleva tiemaksu tarkoittaa sähköisen vinjetin ostamista.  Saksalaiset autoilijat saavat maksun suuruisen veronalennuksen vuotuisesta ajoneuvoverosta. Maksu ei koske moottoripyöriä, sähköautoja eikä myöskään vammaisten autoja. Sen sijaan museoautoilta maksua peritään. Kuorma-autojen osalta Saksassa on jo käytössä moottoriteiden tiemaksu.

Vinjetti on sähköinen, eli mitään tarroja ei liimata tuulilasiin. Tiemaksu yhdistetään oston yhteydessä aina tiettyyn yhteen ajoneuvoon. Valvova viranomainen on Bundesamt für Güterkraftverkehr (BAG), eli tavaraliikenteen virasto. Valvonta tapahtuu kiinteiden laitteiden tai mobiiliseurantalaitteiden avulla.

Maksun yläraja on 130 euroa vuodessa, ja ulkomaalaisille on tarjolla myös kymmenen päivän ja kahden kuukauden maksupaketteja. Ulkomaalaisilta maksua peritään vain moottoriteiden käytöstä. Saksalaisilta sen sijaan peritään moottoriteiden lisäksi myös liittovaltion teiden käytöstä (= Bundesstrassen).

Kymmenen päivän vinjetin hinta ulkomaalaisille on ajoneuvoluokan mukaan vaihdellen 5, 10 tai 15 euroa. Kahden kuukauden maksu on 16, 22 tai 30 euroa. Vinjetin voi ostaa internetin kautta tai huoltoasemilta.

Päätös tiemaksusta voi kumoutua vielä EU:n taholta. EU-komissio on ilmoittanut selvittävänsä Saksan tiemaksujen laillisuuden tai muiden EU-maiden kansalaisia syrjivyyden vasta sen jälkeen, kun maksut on otettu käyttöön. Mahdolliset prosessit EU-tuomioistuimessa voivat viedä vuosia.  

s. 270 Unkari / Maksulliset tiet

Maakunnallisia e-vinjettejä voi ostaa moottoritieyhtiöiden asiakaspalvelutoimistoista (National Toll Payment Services PLC (NÚSZ Zrt.), internetin kautta täältä ja valtuutetuista myyntipisteistä joista luettelo täällä.

s. 244 Sveitsi / Maksulliset tiet

ADAC:n uutinen Sveitsin moottoritietarran hinnannoususta on aiheeton. Hinta on edelleen 40 CHF/vuosi.

s. 185 Puola / Liikennerangaistuksia

Ylinopeussakot ovat nousseet merkittävästi.

Oheisen taulukon hinnat ovat zloteissa.

Km/h Taajama Taajaman ulkopuolella Pisteet
0-10 57 114 1
11-20 114 228 2
21-30 190 380 4
31-40 342 684 6
41-50 532 1064 8
yli 51 760 1520 10

UUTISIA 

Arlbergin tunneli on suljettu

Itävallassa vuonna 1978 liikenteelle avattu Arlbergin tunneli (tiellä S 16) on suljettu 21.4.-noin 14.11.2015. Tähän 14 kilometriä pitkään tunneliin tehdään perusteellinen remontti, joka jatkunee vielä jopa vuoteen 2017. Kiertotienä on Arlbergin solatie, jolla on ajorajoituksia matkailuvaunuyhdistelmille ja kuorma-autoille. 

Saksassa liikenneruuhkia G7-huipputapaamisen johdosta

Garmisch-Partenkirchenin ja Mittenwaldin välillä on odotettavissa liikenneruuhkia 7.-8.6.2015 G7-huipputapaamisen johdosta.

Milanon Maailmannäyttely

Maailmannäyttely EXPO 2015 järjestetään Milanossa 1.5.-31.10.2015. Järjestäjät odottavat 20 miljoonaa kävijää. EXPO-näyttelyn alue on Milanon uudella messualueella (Fiera di Milano), joka sijaitsee hieman Milanosta luoteeseen. Lähellä sijaitsevat kunnat Rho ja Pero.

Näyttelyalue sijaitsee hieman Milanon keskustan ulkopuolella ja alueelle on suora moottoritieyhteys. Torinosta ajaa Milanoon A 4 –tietä pitkin noin kaksi tuntia (etäisyys noin 140 km). Jos ajaa Milanon suuntaan Venetsian tai Veronan suunnalta, kuluu ajoaikaa noin 3,5 tuntia. Pohjoisesta tultaessa ajetaan ensin A 2 –tietä Zürichistä A 9 –tielle, ajoaika Milanoon on myös noin 3,5 tuntia. EXPO-alue sijaitsee Milanon kehätien varrella (Tangenziale Ovest), liittymän nimi on "Fiera Milano".

Ihan näyttelyalueen vieressä on viisi isoa pysäköintialuetta, alueet P1 – P5. Lisäksi on kaksi pysäköintitaloa (PM1 ja PM2). Alueilla ja taloissa on yhteensä yli 10 000 pysäköintipaikkaa. Pysäköintialue P1 on varattu Telepassin (tiemaksu) käyttäjille. Edellä mainittujen pysäköintialueiden lisäksi on lähistöllä, esimerkiksi Aresessa ja Trennossa sijaitsevia pysäköintialueita, joilta on maksuttomat syöttöbussiyhteydet.

Milanossa ja kaupungin ympärillä on monia leirintäalueita ja matkaparkkeja. Area Sosta Ottocaravan niminen matkaparkki sijaitsee vain 6 kilometrin päässä näyttelyalueesta ja leirintäalue Camping Città di Milanoon on noin 10 kilometriä.

1. päivitys 3.3.2015

s.3 Taulukko

Liettua puuttuu euromaiden joukosta. Liettuahan siirtyi euroon 1.1.2015. 

s. 6 Muistilista matkan katketessa + s. 31 taulukko

Venäjän vuoden 2013 tieliikennelain 7. kohta: ”Varoituskolmio on sijoitettava 15 metrin etäisyydelle (ei 150 metrin etäisyydelle) ajoneuvosta taajamassa ja 30 metrin etäisyydelle taajaman ulkopuolella.”  

s. 41 Taulukko / Nastarenkaat

Liettuan kohdalle korjaus. Kirjassa lukee: Talvirenkaat pakolliset 1.11. ̶ 10.4. Pitää olla: 10.11. ̶ 31.3.

s. 209 Ruotsi / Maksulliset tiet

Tukholmassa ja Göteborgissa peritään myös ulkomailla rekisteröidyiltä alle 14 tonnin painoisilta autoilta, kuorma- ja linja-autoilta maanantaista perjantaihin ruuhkamaksua (trängselskatt) klo 6.00  ̶ 18.29. Sekä kaupungin keskustaan ajaminen että keskustasta pois ajaminen maksavat Tukholmassa 10, 15 tai 20 SEK ja Göteborgissa 9, 16 tai 22 SEK kellonajan mukaan vaihdellen. Yhdeltä autolta peritään enintään 60 SEK/vrk. Maksu koskee 1.1.2015 alkaen myös ulkomailla rekisteröityjä autoja. Jos ajaa Ruotsista vuokratulla autolla, kannattaa tarkastaa, sisältyykö ruuhkamaksu vuokrahintaan.

s. 244 Sveitsi / Tiemaksutarra

Tiemaksutarran eurohinta nousee. Uusi hinta on 1.2.2015 alkaen 40 euroa. Hintamuutos johtuu frangin valuuttakurssin irrottamisesta eurosta. Nyt 1 frangi on 1 euro.

s. 270 Unkari / Maksulliset tiet

1.1.2015 alkaen Unkarissa on uutuutena ja lisäyksenä valtakunnallisiin vinjetteihin otettu käyttöön maakunnalliset vinjetit. Vuoden voimassa olevan e-vignetin voi ostaa erikseen jokaiselle Unkarin maakunnalle, jonka alueella on pikateitä. Lyhytaikaisia maakunnallisia vinjettejä ei ole saatavilla. Maakunnallisia e-vignettejä on myynnissä kaikille muille ajoneuvoluokille paitsi moottoripyörille. Maakuntakohtaisella e-vignetillä saa kyseisessä maakunnassa käyttää pikateitä kyseisen maakunnan rajaa lähinnä olevaan risteykseen asti. Tällaisesta risteyksestä eteenpäin saa ajaa pikateillä vain ostamalla seuraavan maakunnan e-vignetin tai valtakunnallisen koko Unkarin pikatieverkoston kattavan e-vignetin.

Jos ei tahdo tutkia Unkarin maakuntien rajoja, on ehkä helpointa ostaa valtakunnallinen vinjetti kuten ennenkin.

Toinen tiemaksuihin kohdistunut uudistus on kaksi uutta ajoneuvoluokkaa: Ensimmäinen on D2  eli autot, joissa on yli seitsemän istuinpaikkaa kuljettaja mukaan lukien sekä enintään 3,5 tonnia painavat tavarankuljetusautot ja matkailuautot. Toinen uusi ajoneuvoluokka on U eli perävaunut, joiden vetoajoneuvona on D2- tai B2-luokan ajoneuvo.

Alppien alue

Edellisessä Autoillen Euroopassa -kirjassa ollut osuus puuttuu kokonaan uudesta kirjasta. 

Maininnat aiheesta löytyvät Italian, Itävallan, Ranskan ja Sveitsin maatiedostoista.

Sivu perustuu ADAC:n tietoihin Alppien ylittämisestä ”So viel kostet die Fahrt über die Alpen”, lisätietoa täällä.

Muuta tiedotettavaa:

Saksan autojunien alasajo

DB:n autojunien autojunaliikenne päättyy kokonaan 2017 mennessä. Liikenteen kannattamattomuus ja vanhan autojunakaluston tekninen vanheneminen ovat syynä lakkauttamiselle.

DB:n autojunayhteydet Itävaltaan, Italiaan ja Ranskaan onkin jätetty pois jo kesän 2015 esitteestä.

Esimerkiksi Itävallan Villachiin ei ole enää DB-autojunayhteyttä. Autojunayhteyksiä Saksan ja Itävallan välillä on vain osuuksilla Hampuri ̶ Wien tai Düsseldorf–Wien, ja palveluntarjoaja on ÖBB – ei enää DB.

ÖBB:n autojunapalveluista lisää täällä.

Saksan sisäisillä reiteillä ovat autojunat vielä käytössä seuraavilla reiteillä:

  • Hamburg–Lörrach
  • Hamburg–München.

DB:n ensi kesän autojunaesite on verkossa katseltavissa täällä.

Esitteen kakkossivulla on kartta, jolle ajettavat reitit on merkitty.

Juna- ja kuorma-autopalvelua  (matkustajat junaan, matkustajien ajoneuvot kuorma-auton kyytiin) on tarjolla Saksassa seuraavilla reiteillä:

  • Berlin–München
  • Düsseldorf–München.