Olet täällä

Voiko alle 18-vuotias saada kansainvälisen ajokortin?

Suomen uudessa ajokorttilaissa 386/2011, joka astui voimaan 19.1.2013, löytyy vastaus siihen, ettei kansainvälistä ajokorttia voi antaa alle 18-vuotiaalle.

98 §

Kansainvälinen ajokortti

Tämän lain 60 §:n 1 momentissa tarkoitetun tieliikennettä koskevan Wienissä tai Genevessä tehdyn yleissopimuksen mukainen kansainvälinen ajokortti voidaan antaa henkilölle:

1) jolla on Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa annettu voimassa oleva ajokortti;

2) joka on täyttänyt 18 vuotta;

3) jolla on vakinainen asuinpaikka Suomessa tai, jos hänellä on suomalainen ajokortti, hänen vakinainen asuinpaikkansa on ulkomailla muussa kuin EU- tai ETA-valtiossa.