Kansainvälinen autoliitto FIA on koonnut jäsenjärjestöjensä avustuksella internetiin inva-autoilijoiden tietosivut, joilta saa tietoa liikuntarajoitteisten pysäköintisäännöistä eri maissa.

Invapysäköintiluvalla saa liikuntarajoitteinen tai häntä kuljettava henkilö pysäköidä ajoneuvon maksulliselle pysäköintipaikalle ilmaiseksi, aikarajoitetulle pysäköintipaikalle rajoitusta pidemmäksi ajaksi sekä pysäköintikieltoalueelle ilman rangaistusta, kunhan invamerkki on asetettu selkeästi näkyville. Sääntö on hyvin invamerkin haltijoiden tiedossa kotimaassa. Ongelmia kuitenkin aiheutuu helposti ulkomailla, jos ei ole etukäteen selvittänyt kunkin maan käytäntöjä.

Suomessa käytettävän liikuntarajoitteisen henkilön pysäköintilupakortin muoto noudattaa EU:n suositusta ja sen pitäisi kelvata myös muissa Euroopan Unionin jäsenvaltioissa. Näin ei kuitenkaan aina käytännössä ole. FIA:n julkaisemalta englanninkieliseltä internet-sivustolta saa veloituksetta tietoa invapysäköintisäännöistä niin EU:ssa kuin muualla Euroopassa ja eri puolilla maailmaa. Suomesta sivuston laatimiseen on osallistunut Autoliitto. Sivuille pääset tästä.

Invapysäköinnin tietosivuilla kerrotaan invamerkin kelpuutuksesta eri maissa sekä minkälaiseen pysäköintiin merkki oikeuttaa niin katujen varsilla kuin mahdollisesti parkkihalleissa. Useiden maiden kohdalla on myös tulostettavaksi tarkoitettu englanninkielinen kortti, joka selvittää mihin säädöksiin invamerkki perustuu. Tuloste laitetaan pysäköitäessä kansallisen invamerkin viereen.

Liikuntaesteisten matkailusta on tietoa myös Autoliiton Autoillen Euroopassa -oppaassa sekä maakohtaisissa tiedoissa Autoliiton verkkosivuilla.