Liikuntarajoitteisille | Autoliitto

Olet täällä

Liikuntarajoitteisille

 

Vammaisen pysäköintilupa on henkilökohtainen. Uudessa tieliikennelaissa 2020 luvan nimi muuttuu liikkumisesteisen pysäköintitunnukseksi.  Lupa voidaan myöntää, jos myöntämisen edellytykset lääkärinlausunnon perusteella täyttyvät. Lupaa voidaan käyttää siinä ajoneuvossa, jossa luvanhaltija on itse kuljettajana tai kuljetettavana. Vammaisen pysäköintilupa kelpaa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, mutta pysäköintiä koskevat ehdot, kuten aikarajoitukset tai maksullisuuden määrää jokainen maa erikseen.

 

Pysäköintiluvan perusteella ja hakemisen yhteydessä voi hakea samalla myös vapautusta ajoneuvoveron perusverosta Traficomin sähköisessä palvelussa.  Asiakas voi ilmoittaa pysäköintiluvan hakemisen yhteydessä ajoneuvon, jolle hän haluaa vapautuksen aktivoida.

 

Suomen omien määräysten mukaan vammaisen pysäköintiluvalla saa ajoneuvon pysäköidä yleisillä alueilla:

Vammaisille autoilijoille tarkoitetuille pysäköintipaikoille, jotka on merkitty pyörätuolimerkillä.
Maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta.
Yleisellä alueella, missä pysäköinti on kielletty liikennemerkillä (pysäköinti kielletty - tai pysäköintikieltoalue - liikennemerkki). 
Rajoitusta pidemmäksi aikaa sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu. Pysäköinnin kestoa ei ole tarkemmin laissa määritelty.

Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä sellaiseen paikkaan eikä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriytyy. Jos pysäköinnistä on ilmeistä haittaa, ajoneuvo on siirrettävä poliisin kehotuksesta. Vammaisen pysäköinti lupa ei esimerkiksi oikeuta pysäköimään ja pysäyttämään ajoneuvoa

Jalkakäytävällä, suojatiellä ja pyörätiellä sekä viiden metrin matkalla ennen suojatietä tai risteävää pyörätietä.
Julkiselle kävelykadulle. Joissain kaupungeissa kävelykaduilla saattaa tosin olla erikseen esteetön ISA-pyörätuolitunnuksella merkitty pysäköintipaikka (LE–paikka), johon auton voi pysäköidä.
Paikkaan, joka on liikennemerkillä tai lisäkilvellä osoitettu tietyn ajoneuvoryhmän, kuten kuorma-autojen, taksien tai linja-autojen pysäköintipaikaksi.

 

Vammaisen pysäköintilupa ei aina oikeuta yksinään pysäköimään maksutta ja aikarajoituksetta yksityisillä alueilla. Alueilla on noudatettava alueiden omia pysäköimisen sääntöjä ja niillä olevia liikennemerkkejä.

 

Säännöt ovat hyvin invamerkin haltijoiden tiedossa kotimaassa. Ongelmia kuitenkin aiheutuu helposti ulkomailla, jos ei ole etukäteen selvittänyt kunkin maan käytäntöjä.

 

Suomessa käytettävän vammaisen henkilön pysäköintilupakortin muoto noudattaa EU:n suositusta ja se on voimassa myös muissa Euroopan Unionin jäsenvaltioissa. FIA on julkaissut vuonna 2011 englanninkielisen internetsivuston http://www.disabledmotorists.eu/, josta saa veloituksetta tietoa vammaispysäköintisäännöistä niin EU:ssa kuin muualla Euroopassa ja eri puolilla maailmaa. Tiedot saattavat olla muuttuneet, valitettavasti uudempaa päivitystä ei ole saatavilla. Useiden maiden kohdalla on myös tulostettavaksi tarkoitettu vierailumaan omalla kielellä laadittu kortti, joka selvittää mihin säädöksiin invamerkki perustuu. Tuloste laitetaan pysäköitäessä kansallisen invamerkin viereen.

 

Myös Euroopan unioni on julkaissut verkkosivut otsikolla ”EU:n yhtenäinen vammaisen pysäköintilupa” osoitteessa https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parkin...

 

EU:n infosivuilla tietosivuilla annetaan yleistä tietoa vammaisen pysäköintiluvasta ja pysäköintiehdoista eri EU-valtioissa. Lisäksi sivuilla on tietoa minkälaiseen pysäköintiin merkki oikeuttaa katujen tai teiden varsilla (otsikolla Ajoradan varten pysäköiminen) sekä pysäköintialueilla (otsikolla Pysäköintialueelle pysäköiminen).

 

Autoliiton verkkosivuilla on kohdassa ”Matkakohteet” osoitteessa https://www.autoliitto.fi/matkustusopas Autoliiton jäsenten käytettävissä tietoa liikuntaesteisten matkailusta. Tiedot on päivitetty lokakuussa 2019.

 

Autoliitto saa säännöllisesti kyselyitä vammaisten pysäköintisäännöistä ulkomailla. Kyselyjä tulee myös siitä, saako invaluvalla vapautusta tiemaksuista. Pääsääntöisesti ei saa, sillä vaikka jossain maassa olisi maan omille vammaisille maan tarjoamana sosiaalietuutena vapautus tiemaksuista tai halvemmat tiemaksutariffit, ei niitä myönnetä ulkomaalaisille. Näin on tilanne esimerkiksi Slovakiassa. Sen sijaan joissain maissa voi vammainen autoilija ajaa ympäristövyöhykkeelle, esimerkiksi Saksan tiettyjen kaupunkien ajokieltoalueille. Tällaista maakohtaista tietoa on Autoliiton julkaisemassa kirjassa ”Autoillen Euroopassa” ja liiton jäsenten käytettävissä sivustolla  https://www.autoliitto.fi/matkustusopas