Suomeksi på svenska In English Auf Deutsch
Pienennä tekstin kokoa Suurenna tekstin kokoa Tulostettava versio

Lemmikkien kanssa matkustaville

Eläinten tuonti- ja vientiasioista vastaa Suomessa Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira).

Ulkomaille matkustettaessa on huolehdittava, että mukaan tulevan lemmikin matkustusasiakirjat ovat kunnossa. Lemmikkieläinpassi on koiran, kissan ja fretin matkustusasiakirja. Se on pakollinen kaikissa EU-maiden välisissä kuljetuksissa. Eläinlääkäri merkitsee passiin tiedot tunnistusmerkinnästä ja lemmikin saamista vaadituista loislääkityksistä ja rokotuksista.


Eläinten tuontivaatimukset vaihtelevat eläinlajin ja alkuperämaan mukaan. Tuontivaatimuksiin vaikuttaa myös alkuperämaan eläintautitilanne. Eläintaudin puhjetessa tuontivaatimukset saattavat muuttua nopeasti. Vientisäädökset kuuluvat aina kohdemaan lainsäädännön piiriin. Jos lemmikki otetaan mukaan matkalle, tietoa vientiä koskevista vaatimuksista saa kohdemaan lähetystöstä tai eläinlääkintäviranomaisilta.

Palattaessa Suomeen tuontivaatimukset vaihtelevat alkuperämaan eläintautitilanteen mukaan. EU:n ulkopuolelta tultaessa täytyy Suomen tuontivaatimusten täyttyä. Kaikki tuontivaatimukset tulee aina tarkistaa Eviran sivuilta. Muun muassa vaatimukset myyräekinokokin (Echinococcus multilocularis) leviämisen estämiseksi annettavasta lääkityksestä muuttuvat vuoden 2012 alusta alkaen. Vaatimusten tarkoituksena on estää eläintautien leviämistä maasta toiseen.

Lue lisää Euroopan maiden vietimääräyksistä Autoliiton verkkosivuilta. Kunkin Euroopan maan osalta kohdasta ja matkailu ja kohteet löytyy kissan tai koiran maahantuontimääräykset.

Tarkempia tietoja Eviran internet-sivuilla:

Lemmikkien tuonti EU-maista Suomeen ja vienti Suomesta EU-maihin http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti_ja_vienti/eu-jasenmaat__norja_ja_sveitsi/koirat__kissat_ja_fretit/

Lemmikkien ei-kaupallinen tuonti EU:n ulkopuolisista maista
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti_ja_vienti/tuonti_eu_n_ulkopuolelta/koirat__kissat_ja_fretit/ei-kaupallinen_tuonti/